Rennteam Uni Stuttgart

UniversityUniversität Stuttgart
Homepagehttp://www.rennteam-stuttgart.de
Social Media facebook twitter youtube
Emailcontact(at)rennteam-stuttgart.de
Team Captain Robin Prudlik (Captain)
Christian Lichtenberg (Deputy)
Marc Möckl (Deputy)
CityStuttgart
CountryGermany
Car Weight-
FSD TeamGreenTeam Driverless Uni Stuttgart
FSE TeamGreenTeam Uni Stuttgart

Team Description

-

FS past achievements for Universität Stuttgart

date event C teams place cost bp ed acc sp autox endu fuel pen total wrl
2017.08
0.94
31
3.
13.
6.
1.
7.
5.
2.
2.
3.
0
863
1.
2017.08
0.97
64
3.
42.
2.
2.
-
6.
14.
1.
5.
0
827
1.
2017.08
0.97
31
1.
12.
2.
1.
3.
4.
5.
1.
2.
0
938
1.
2017.07
0.99
38
4.
7.
2.
5.
9.
8.
4.
3.
10.
0
833
1.
2017.05
0.98
109
1.
66.
1.
3.
19.
10.
1.
2.
8.
0
902
1.
2016.08
0.97
36
1.
3.
5.
3.
14.
4.
1.
1.
2.
0
904
1.
2016.08
0.99
73
2.
66.
3.
1.
7.
11.
2.
2.
6.
-10
839
1.
2016.08
0.97
21
1.
9.
6.
3.
7.
1.
3.
1.
6.
0
933
1.
2016.07
0.98
106
1.
34.
53.
7.
12.
4.
2.
1.
11.
0
851
2.
2016.05
0.98
114
1.
7.
3.
1.
14.
1.
2.
2.
6.
0
922
2.
2015.08
0.90
28
1.
1.
1.
2.
3.
2.
1.
1.
1.
0
980
8.
2015.08
0.94
20
7.
1.
5.
2.
1.
5.
2.
11.
-
0
524
19.
2015.08
0.97
71
2.
2.
18.
8.
3.
2.
3.
2.
5.
0
885
6.
2015.07
0.94
92
3.
5.
6.
7.
-
-
2.
8.
11.
0
751
16.
2014.09
0.90
44
12.
6.
2.
3.
3.
1.
4.
-
-
0
543
23.
2014.08
0.98
74
2.
4.
4.
15.
4.
8.
17.
6.
9.
0
726
2.
2014.07
0.98
90
2.
2.
19.
2.
6.
10.
8.
1.
9.
0
837
1.
2014.05
0.97
107
3.
49.
7.
10.
18.
5.
5.
3.
5.
0
834
1.
2013.09
0.94
42
1.
7.
4.
10.
6.
2.
2.
1.
2.
0
887
1.
2013.08
0.97
39
3.
1.
18.
8.
10.
4.
10.
5.
13.
0
812
2.
2013.08
0.97
74
2.
1.
27.
13.
7.
20.
5.
2.
10.
0
826
1.
2013.07
0.97
83
3.
19.
4.
4.
10.
1.
13.
3.
9.
0
814
2.
2013.05
0.97
104
1.
55.
6.
3.
10.
6.
3.
11.
3.
0
832
1.
2012.09
0.90
37
1.
13.
8.
4.
1.
3.
2.
1.
-
0
892
1.
2012.08
0.98
76
1.
4.
13.
7.
3.
25.
6.
2.
8.
0
880
1.
2012.07
0.95
97
5.
2.
11.
21.
20.
12.
5.
4.
9.
0
779
7.
2012.05
0.98
104
3.
45.
3.
3.
11.
13.
8.
5.
10.
0
796
3.
2011.09
0.92
49
1.
2.
1.
12.
6.
9.
2.
1.
2.
0
912
1.
2011.08
0.96
74
3.
3.
3.
3.
5.
13.
6.
6.
10.
0
813
1.
2011.07
0.95
77
1.
13.
3.
1.
8.
7.
6.
1.
10.
0
872
1.
2011.05
0.97
97
3.
56.
1.
3.
2.
12.
6.
5.
6.
0
854
4.
2010.09
0.94
41
2.
17.
2.
1.
1.
2.
4.
5.
-
0
853
14.
2010.08
0.97
75
15.
4.
27.
2.
6.
27.
10.
-
7.
0
545
18.
2010.07
0.97
72
2.
53.
1.
5.
4.
4.
6.
3.
5.
-10
796
9.
2010.05
0.96
101
30.
74.
4.
15.
8.
7.
1.
-
-
0
487
12.
2009.09
0.92
36
1.
13.
8.
6.
3.
3.
1.
1.
-
0
912
1.
2009.08
0.98
77
1.
9.
21.
5.
13.
1.
1.
1.
4.
0
919
1.
2009.07
0.96
78
1.
35.
4.
8.
4.
11.
1.
10.
-
0
792
2.
2008.11
0.94
24
1.
4.
2.
1.
3.
1.
2.
1.
-
0
961
1.
2008.09
0.92
31
1.
4.
2.
2.
5.
2.
1.
1.
-
0
931
3.
2008.08
0.94
77
23.
6.
2.
2.
1.
2.
2.
-
-
0
588
7.
2008.07
0.95
72
1.
2.
8.
17.
1.
1.
1.
1.
-
0
896
1.
2008.05
1.00
104
2.
15.
8.
15.
10.
5.
14.
1.
-
0
849
3.
2007.09
0.90
20
1.
2.
3.
13.
3.
1.
1.
1.
-
0
908
2.
2007.08
0.95
53
1.
2.
1.
7.
2.
3.
5.
1.
12.
0
900
2.
2007.07
0.97
69
3.
25.
1.
6.
7.
2.
2.
3.
13.
0
876
4.
2006.09
0.86
17
3.
8.
7.
8.
8.
3.
3.
3.
-
0
794
11.
2006.08
0.94
38
6.
27.
21.
20.
15.
10.
2.
4.
7.
0
759
12.
2006.07
0.93
58
11.
40.
28.
3.
28.
5.
12.
12.
9.
0
680
24.
x 49